Vyberte stranu

O nás

Začali sme nákladnou autodopravou s jedným vozidlom Tatra. Postupne sme rozšírili naše činnosti o predaj a dovoz štrkov a pieskov a kúpou traktorbagrov aj o zemné a staveno-mechanizačné služby. V minulom roku do nášho portfólia pribudol aj lesný harvester určený na vypiľovanie a odstraňovanie náletových drevín a stromov.

Realizujeme všetky druhy zemných a výkopových prác, ktoré obsahujú vykopanie základov stavieb, výkopy pre inžinierske siete, úpravu terénov, vykopanie svažníc v kopcovitom teréne a pod. V súvislosti so zemnými prácami zabezpečujeme odvoz zeminy, prepravu sypkých a pevných (paletovaných) stavebných materiálov. Okrem stavebných prác realizujeme aj ťažbu, spracovanie, predaj a prepravu dreva.